Leadership

Effectieve leiders zetten hun mensen op de eerste plaats, hierdoor behalen zij betere resultaten.

Deze leiders helpen hun mensen te groeien als professional en als mens.Dit maakt dat zijn mensen een bovengemiddelde motivatie hebben.

De leider zorgt voor een veilig klimaat met als resultaten:

 vertrouwen en samenwerking centraal staan in dit team.

 bij elkaar betrokken en geven om elkaar.

voelen de mensen zich thuis en gezien.

dat mensen meer durven

hun probleemoplossend vermogen verbetert.

Ze tonen ook meer initiatief.

Door de mensgerichte benadering van deze leiders is er ook minder verloop onder zijn mensen, als ze het goed hebben in hun werk, zijn er weinig redenen om te verkassen.

Leadership individueel

Uitgaand van jouw werksituatie met zijn specifieke kenmerken maken we een ontwikkel-route voor je op maat. We kijken naar je ideeën over jouw leiderschap en waar je energie van krijgt en waar het wringt.

Al werkend groeit je zelfkennis en je mensenkennis en je plezier in het werk als leider. Je ziet nu goed waar de aandachtspunten voor de groei van jouw medewerkers als individu en als groep liggen. Je erkent en handelt naar de behoeften van je mensen.

Op een praktische en heldere manier werk je aan de kwalitatieve verbetering van je werk als leidinggevende.

Haal het beste uit jezelf!

Benieuwd naar jou ontwikkel-route op maat?

Leadership groepstraining

Je kiest die vaardigheden die je verder wilt ontwikkelen. Dit vertalen we samen in concrete leerdoelen. Via groepsopdrachten en oefensituaties ervaar je dat je meer keuzemogelijkheden krijgt. Tevens krijg je opdrachten op maat mee om te oefenen tussen de sessies in.

Iedereen maakt zo zijn eigen ontwikkel-route op maat, die tijdens de training en in het dagelijkse werk geoefend en toegepast wordt. Je krijgt in de training waardevolle feedback van de trainer en je mede trainees.

Haal het beste uit je mensen!

Benieuwd naar een op maat gemaakt traject?

Leadership werkthema’s

 1. inzicht in eigen functioneren
 2. kwaliteit van leven en werken
 3. optimaliseren van het zelfvertrouwen
 4. zichtbaar en onzichtbaar leiderschap
 5. presentatietechnieken
 6. inspireren, motiveren
 7. durf, moed en doortastendheid
 8. creativiteit in denken en handelen
 9. problemen oplossen
 10. doelgericht denken en handelen
 11. timemanagement
 12. stressmanagement
 13. delegeren en coachen
 14. checklist managementvaardigheden

Haal het beste uit je mensen!

Pluk nu de vruchten van onze coaching en trainingen.