Terug

Ontwikkelen van visie, missie en strategie

Een goede visie geeft vorm en richting aan de toekomst van een bedrijf. De visie werkt als een katalysator voor de beschikbare krachten in een organisatie. Ze zorgt ervoor dat er kwalitatief betere beslissingen worden genomen, het is een soort kompas waarmee de koers van het bedrijf bepaald wordt. De visie geeft het bedrijf zijn identiteit en dit zorgt ervoor dat de medewerkers hierdoor ge´nspireerd en gemotiveerd worden en gaan praten over 'ons bedrijf' in plaats van 'hun bedrijf'.
Door het formuleren van de eigen visie krijgen de individuele medewerkers inzicht in wat hen beweegt. Vervolgens gaan we over tot het formuleren van de gezamenlijke visie. Het helder krijgen van de waarden helpt ons om duidelijk te krijgen hoe we de visie gaan realiseren in de praktijk.
Om als organisatie goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat er een duidelijke missie is. We beantwoorden hiermee de vraag: waarom bestaat ons bedrijf, wat is ons uiteindelijke doel?
Daarnaast moet er een goed uitgedachte strategie zijn om deze missie uit te kunnen dragen.
In deze training krijgen de deelnemers hiervoor technieken en tips aangereikt.
Bestemd voor:Senior managers, directie leden, Human Resource managers.
Doel:Het bepalen van de visie, de missie en de strategie van een organisatie en dit vertalen naar de praktijk.
Trainingsonderwerpen:1. ontdekken persoonlijke waarden
2. persoonlijke visie verwoorden
3. visie op de organisatie
4. visie ontwikkelen, uitvoeren en realiseren
5. strategie om de gemeenschappelijke visie te vormen
6. vaststellen van de missie
7. maken van de swot-analyse
8. vaststellen van de strategie
9. managen, leiden en bezielen
Methode:Het integreren van bestaande kennis en nieuwe kennis, die verkregen wordt door het oefenen in concrete en herkenbare praktijksituaties. De opdrachten en werkwijze in de training zijn gericht op waarneembare resultaten. De nadruk ligt op zelfinzicht met als doel het functioneren als organisatie te optimaliseren. De bereidheid aan zichzelf te willen werken, is hierbij wezenlijk.
De te ontwikkelen vaardigheden worden gebruikt als instrument om beter te functioneren in het leidinggeven. Het accent ligt in deze training sterker op het handelen in de praktijk dan op theoretische kennis. De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:Afhankelijke van welke elementen men wil ontwikkelen.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog