Terug

Persoonlijke effectiviteit

In ieders leven zijn er momenten dat men meer bevattelijk is voor het vastlopen in zijn/haar baan. Als men op zo’n moment kortdurend persoonlijk gecoacht wordt, verdwijnen de problemen voor nieuwe mogelijkheden. Het vergroten van het inzicht in de oorzaak van de eigen knelpunten en meer effectieve methoden of benaderingen werken goed. Vaak hervindt men de zin van zijn bestaan en heeft het traject ook een positieve invloed op het privéleven van de kandidaat. Het maken van keuzes en het nemen van besluiten wordt geoefend aan de hand van de eigen werksituatie.
Bestemd voor:Alle functiegroepen.
Doel:Het verbeteren van de effectiviteit in het werken en het verbeteren van de contactuele vaardigheden. Toename van het inzicht in zichzelf en in anderen, waardoor men in staat is een meer constructieve bijdrage aan de organisatie te leveren. De medewerker zal meer als lid van een team gaan functioneren dan als eenling of buitenstaander.
Trainingsonderwerpen:1. inzicht in mensen
2. inzicht in eigen functioneren
3. persoonlijke sterkte-/zwakte-analyse
4. gedrag en mentaliteit
5. durf, moed en doortastendheid
6. optimaliseren van het zelfvertrouwen
7. afwegen en realiseren van doelen
8. gericht werken aan verbeterpunten
9. omgaan met tegenslag en tegenwerking
10. kwaliteit van leven en werken
11. doelgericht denken en handelen
12. geven en ontvangen van feedback
13. samenwerken en teambuilding
14. inspireren en motiveren van medewerkers
Methode:In herkenbare praktijksituaties wordt het zelfinzicht van de deelnemer vergroot. Men leert beter en effectiever om te gaan met lastige situaties. Door middel van de praktijkopdrachten die tussen de trainingsdagen moeten worden uitgevoerd ervaart de deelnemer hoe hij/zij effectiever kan functioneren. De deelnemer noteert de te ontwikkelen vaardigheden op een Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
De training wordt geëvalueerd met de opdrachtgever, waarbij ook tips voor het bewaken van de behaalde resultaten aan de orde komen.
Trainingsduur:De lengte van de training is afhankelijk van de thema’s waaraan de kandidaat wil werken.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog