Terug

Stressmanagement

De verhoogde eisen die er aan een ieder van ons gesteld worden, beïnvloeden sterk de manier waarop we ons voelen. Deadlines worden steeds strakker gepland en we kunnen er niet onder uit om ze ook na te komen. Gaandeweg is onze functie verzwaard of uitgebreid, we moeten meer doen in dezelfde tijd. Soms hebben we te maken met lange periodes met veel werk. Deze verhoogde druk brengt ongezonde stress met zich mee. We weten niet goed hoe we met dit teveel aan stress moeten omgaan. Als dit lang blijft duren kan dit zelfs tot burn-out leiden. Het is van levensbelang om te leren hoe we op een gezonde manier met deze stress om kunnen gaan en de grip op ons leven weer terug krijgen.
Bestemd voor:Iedereen die te maken heeft met een hoge werkdruk.
Doel:Het tijdig leren herkenen en beheersbaar maken van stressveroorzakende omstandigheden.
Het hervinden van de balans tussen werk en ontspanning. Het ontwikkelen van gezonde levenspatronen.
Trainingsonderwerpen:1. herkennen van stressfactoren
2. levens- en werkidealen
3. diverse ontspanningsoefeningen
4. inventarisatie en evaluatie werkstijl
5. balans tussen werken en ontspannen
6. omgaan met wensen van het gezin
7. herontdekken van interesses en hobby’s
8. bewust omgaan met de eigen energie
9. herkennen van te hoge werkijver
10. tien minuten stressmanagement-oefening
11. stellen van prioriteiten en maken van keuzes
Methode:Door het vergroten van het inzicht in de persoonlijke stressfactoren leert men hier effectief mee om te gaan. Aan de hand van praktische korte oefeningen leert men effectiever omgaan met de eigen stress.
Trainingsduur:2 aaneengesloten dagen en een terugkomdag na 3 weken.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog