Terug

Omgaan met burnout

De maatschappij vergt steeds meer van ons, niet iedereen kan aan de hoge eisen voldoen. Ze voelen zich vaak opgejaagd en niet in staat het tempo bij te houden. Steeds vaker lopen mensen vast in hun gedrag, in hun gevoelens, in hun hele functioneren. Het resultaat is vaak dat er niets of weinig meer uit hun handen komt. Ze zijn ongelukkig en voelen zich soms niet meer thuis in hun eigen lichaam; ze zijn duidelijk uit balans.
Als je dat overkomt lijkt het wel of je stil staat, terwijl alles en iedereen om je heen wel vooruit komt. In deze situatie kun je onvrede, conflicten en angst ervaren, ongelukkig zijn of zelfs in een burnout raken.
Als je in die situatie verkeert, dan hoef je dat niet in je eentje op te lossen. Daar kun je het beste professionele hulp bij vragen.
Bestemd voor:Iedereen die te maken heeft met een te hoge werkdruk en hierdoor last van een burnout heeft of in een situatie van overspannenheid is geraakt.
Doel:Het krijgen van inzicht in de oorzaken en gevolgen van overmatig ervaren van stress en het aanleren van cognitieve en fysieke vaardigheden om hier gezonder mee om te gaan teneinde plezier in het werk te vinden en vitaliteit te bevorderen.
Trainingsonderwerpen:1. wat is stress en burnout?
2. burnout-test
3. herkennen van stress signalen
4. positieve en negatieve stress
5. diverse ontspanningsoefeningen
6. balans tussen werken en ontspannen
7. omgaan met wensen van het gezin
8. herontdekken van interesses en hobby's
9. bewust omgaan met de eigen energie
10. herkennen van te hoge werkijver
11. tien minuten stressmanagement-oefening
12. stellen van prioriteiten en maken van keuzes
Methode:Door het vergroten van het inzicht in de persoonlijke stressfactoren ziet men mogelijke uitwegen. Aan de hand van praktische korte oefeningen leert men effectiever omgaan met de eigen stress. Uitgangspunt is dat niet omstandigheden stress veroorzaken maar uw gedachten en gedrag. Uiteindelijk zult u weer uw eigen leven onder controle krijgen en een ontspannen leven kunnen leiden.
Trainingsduur:6 x 10 sessies van 3 uur met drie weken tussenpose.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog