Terug

Effectief vergaderen

Vergaderen is een belangrijk instrument in het effectief samenwerken. Vaak wordt er, ondanks de goede bedoelingen van alle deelnemers, niet efficiŽnt vergaderd en dit kost veel tijd en geld.
We kunnen veel tijd en ergernis besparen als we een aantal eenvoudige regels in acht leren nemen. Zo zullen de vergaderingen korter zijn maar ook effectiever.
In deze training leren de deelnemers om de doelmatigheid van vergaderingen te verbeteren.
Verder krijgen ze een aantal discussietechnieken aangereikt en ook leren ze hoe ze overtuigender kunnen overkomen. Na de training zullen de deelnemers beter in staat zijn een vergadering te sturen.
Bestemd voor:Allen die regelmatig deelnemen aan vergaderingen.
Doel:Het oefenen en eigen maken van vaardigheden die nodig zijn om efficiŽnt te vergaderen, zodat vergaderingen korter en effectiever zijn.
Trainingsonderwerpen:1. vergaderdoelstellingen
2. communicatieprincipes
3. vergaderregels
4. rolverdeling in vergadering
5. vergaderinhoud
6. luistertechnieken
7. discussietechnieken
8. overtuigen van anderen
9. sturen door bewust gebruik van invloed
10. vergroten van de persoonlijke effectiviteit
11. taken en verantwoordelijkheden.
12. verslaglegging
13. checklist vergaderen
Methode:De training is een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk. Aan de hand van video-opnamen krijgen de deelnemers richtlijnen voor de verbetering van hun vergadertechnieken.
Men leert oude struikelblokken op te ruimen en nieuwe kansen te benutten om vergaderingen sneller en effectiever te laten verlopen. De video-opnamen maken duidelijk waar men sterk in is en wat men nog moet ontwikkelen. De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:2 x 1 dag met 1 week tussenruimte.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog