Terug

CommerciŽle vaardigheden voor adviseurs

Veel adviseurs zijn zeer bekwaam op hun vakgebied, ze weten echter vaak niet goed hoe ze om moeten gaan met de commerciŽle aspecten van het adviseurschap.
Om als adviseur de klanten te behouden en nieuwe klanten te werven moet men beschikken over een commerciŽle denk- en handelswijze. Velen hebben dit niet van nature meegekregen, toch kan iedereen dit leren. Uiteraard krijgt u in deze training verschillende technieken en tips aangereikt om commercieel succesvoller te zijn. U leert hoe u goed en effectief kunt adviseren met inachtneming van de commerciŽle belangen van uw organisatie en uw eigen grenzen en mogelijkheden.
Bestemd voor:Adviseurs die dagelijks contact hebben met klanten. Juristen, economen, bedrijfskundigen en andere hoger opgeleiden die ondernemers en firmanten moeten adviseren.
Doel:Doelgericht leren denken en handelen vanuit de wensen van de klant, in samenhang met de commerciŽle belangen van de eigen organisatie.
Trainingsonderwerpen:1. commercieel denken en handelen
2. klantgericht werken
3. probleemoplossend werken
4. klachtenbehandeling
5. omgaan met Ďmoeilijkeí klanten
6. relatiebeheer
7. accountmanagement
8. strategie van het adviesgesprek
9. benutten van bijeenkomsten
10. strategie voor prospecteren
11. omgaan met bezwaren tegen het advies
12. de fasen van het adviesgesprek
13. telefonisch afspraken maken
14. presenteren van advies aan groepen
Methode:Er wordt gewerkt met praktijksituaties, nabesprekingen, discussies, oefeningen en presentaties.
Het accent ligt op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. In de training worden de verschillende adviessituaties uitvoerig geoefend. Er wordt ruime aandacht besteed aan het leren zien van commerciŽle kansen die zich voordoen in de werksituatie van de adviseur.
Trainingsduur:2 keer 2 aaneengesloten dagen met tussenliggende avond.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog