Terug

Naar een correct tarief

In deze tijd van toenemende concurrentie is het zaak dat we onze cliŽnten tevreden houden en dat we onze omzet laten toenemen. Vooral door de veranderde wetgeving hebben ook accountantskantoren te kampen met stijgende kosten, die ze moeten doorberekenen aan de cliŽnt. Hoe gaan we deze prijsstijgingen brengen aan onze kleinere cliŽnten? Hoe kunnen we deze cliŽnten nu tevreden houden wanneer onze tarieven steeds maar stijgen, terwijl de klant denkt dat hij er zelf weinig profijt van heeft? Hoe gaan we om met de bezwaren die de cliŽnt heeft tegen onze tarievenstijgingen? We leren in deze training verschillende manieren hoe we de cliŽnt hierover kunnen benaderen en hoe we het beste kunnen reageren op bezwaren van de cliŽnt. Hoe maken we duidelijk dat door de prijsverhoging de kwaliteit van de diensten kan worden verbeterd en de cliŽnt daardoor beter geholpen kan worden? Hoe nemen we afscheid van een klant die de tariefsverhoging echt niet kan betalen?
We krijgen ruimte voor nieuwe klanten door afscheid te nemen van klanten waar we onze tarieven niet kunnen handhaven.
Bestemd voor:Controleleiders, accountant-medewerkers en accountants.
Doel:Verschillende manieren kennen voor het bespreken van tariefverhoging met cliŽnten en weten hoe er moet worden omgegaan met bezwaren hiertegen.
Trainingsonderwerpen:1. afspraak maken voor tarievengesprek
2. voeren van een tarievengesprek
3. zelfvertrouwen tonen
4. brengen van slecht nieuws
5. opvangen van emotionele reacties
6. omgaan met bezwaren
7. de relatie correct beŽindigen
8. toegevoegde waarde van uw kantoor
9. krijgen van acceptatie
10. bevestigen van gemaakte afspraken
Methode:Er wordt gewerkt met praktijksituaties, discussies, oefeningen en presentaties. De nadruk ligt op de praktijk. In de training worden uiteenlopende, lastige situaties uitvoerig geoefend.
Er wordt verder aandacht besteed aan het ontdekken en verbeteren van praktische vaardigheden.
De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:1 dag.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog