Terug

Klantbewust werken

De klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van onze diensten. Zij wensen snel en efficiŽnt geholpen te worden door vriendelijke mensen. Zij willen het gevoel hebben serieus genomen te worden en snel de juiste informatie krijgen.
Om zo goed mogelijk de individuele klant te woord te kunnen staan en service te kunnen bieden, is het belangrijk dat de medewerkers vraag- en klantgericht te werk gaan. Men wordt niet geacht een vaag voornemen te hebben, maar een herkenbare houding. Klantgerichtheid is namelijk het best wanneer men ook de wil heeft klantgericht te werken en wanneer men weet wat de klant belangrijk vindt en wat hij van uw organisatie verwacht.
Bestemd voor:Medewerkers die face to face klantencontact hebben in non-profit en profit organisaties.
Doel:Dat de klanten het contact met uw organisatie als helder en prettig gaan ervaren.
Door een nieuwe aanpak versterkt het positieve imago van de organisatie en kunnen de medewerkers beter omgaan met de wensen van de klant.
Trainingsonderwerpen:1. de klantwaarden
2. denken vanuit de klantvraag
3. zelfbewustzijn, teambewustzijn
4. klantgericht werken
5. pro-actief werken
6. teamonderhoud
7. effectief klachten oplossen
8. professioneel telefoongebruik
9. omgaan met boosheid en agressie
10. formuleren van klantwaarden
11. probleemoplossend werken
Methode:Vanuit de dagelijkse praktijk worden concrete situaties nagebootst, van waaruit nieuwe manieren van werken worden aangeleerd. Naast de aandacht voor de individuele deelnemer, ligt de nadruk op het functioneren als team. Via video-opnamen van de praktijksituaties leren de deelnemers welke vaardigheden zij kunnen ontwikkelen. De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:1/2 dag introductie.
1 x 2 aaneengesloten dagen training.
1/2 dag doorstart.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog