Terug

Coaching I

Het coachen van medewerkers wordt de belangrijkste vaardigheid van leidinggevenden in de komende jaren. Het ‘controlerend aansturen’ van mensen wordt vervangen door een coachende stijl van leidinggeven.
In steeds sterkere mate wordt van medewerkers verwacht dat zij eigen verantwoordelijkheid, initiatief, creativiteit en ondernemerschap tonen. Van hun leidinggevenden wordt daarom ook verwacht dat zij hun resultaatgerichtheid moeten koppelen aan een mensgerichte stijl van leidinggeven en coachen. Dit betekent dat de aandacht voor productiviteit, kwaliteit en kosten samen gaat met vaardigheden om medewerkers te motiveren en te stimuleren om de beoogde bedrijfsresultaten te behalen. Coachen is het instrument om medewerkers te helpen om hun potentieel aan te boren.
Bestemd voor:Managers en leidinggevenden op verschillende niveaus.
Doel:De basisprincipes van coachen leren om de medewerkers te helpen om hun coachingstraject op te starten en te monitoren.
Trainingsonderwerpen:1. inzicht in eigen functioneren
2. persoonlijke sterkte-/zwakte-analyse
3. kennis en inzicht in coaching
4. rol van de coach
5. stijlen van coachen
6. actief luisteren
7. feedback geven en ontvangen
8. motiveren, stimuleren en inspireren
9. formuleren van coachingsdoelstellingen
10. betrokkenheid en afstand houden
11. voeren van coachingsgesprekken
Methode:Aan de hand van praktijksituaties worden vaardigheden geoefend. De eigen concrete werksituatie kan worden ingebracht en behandeld, hetgeen de praktische waarde voor de deelnemers sterk verhoogt.
De trainingen zijn activerend en hebben veel momenten van zelfwerkzaamheid en reflectie op het eigen functioneren in zich. De nadruk zal liggen op de dagelijkse praktijk; de theorie neemt een secundaire plaats in.
Trainingsduur:2 aaneengesloten dagen.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog