Terug

Coaching II

Al coachend ontdekt men dat er bepaalde thema’s zijn waar men zich verder in wil verdiepen.
Het opsporen en elimineren van hindernissen in het coachen levert extra energie en resultaten op.
Het in kaart brengen van de sterkte en zwakte analyse van al onze medewerkers en de hieruit af te leiden coachingsbehoeften is een belangrijke stap voorwaarts. Het concreet maken van de individuele en groepsdoelen is het begin van een gedegen coachingstraject. Het coachen gebeurt vanuit de gedachte dat medewerkers op eigen kracht willen veranderen en hierbij gesteund worden door hun coach om hindernissen te overwinnen en impasses te doorbreken. Iedere medewerker vraagt een eigen en unieke benadering wil men tot volledige ontplooiing van zijn capaciteiten komen. De professionele coach leert zelf ook van de trajecten die hij met zijn medewerkers aangaat en wordt zo een steeds betere coach.
Bestemd voor:Managers en leidinggevenden op verschillende niveaus die al ervaring hebben met coachen.
Doel:Het optimaliseren van de vaardigheden als coach, zodat de medewerkers gecoacht worden om hun capaciteiten maximaal te ontplooien.
Trainingsonderwerpen:1. zelfinzicht verdiepen
2. S.M.A.R.T. maken van doelen
3. swot-analyse van mijn medewerkers
4. herkennen van en omgaan met weerstanden
5. omgaan met ‘moeilijke’ mensen
6. delegeren en coachen
7. constructieve feedback
8. planmatig coachen
9. evalueren van de coachingsperiode
10. motiveren, stimuleren en inspireren
11. taakgerichte en relatiegerichte onderwerpen
12. maken van een coachingsovereenkomst
13. werken met een coachingsovereenkomst
Methode:Aan de hand van praktijksituaties worden vaardigheden geoefend. De eigen concrete coachingsituaties kunnen ingebracht worden, hetgeen de praktische waarde voor de deelnemers sterk verhoogt.
De trainingen zijn activerend en hebben veel momenten van zelfwerkzaamheid en reflectie op het eigen functioneren in zich. De nadruk zal liggen op de dagelijkse praktijk; de theorie neemt een secundaire plaats in.
Trainingsduur:2 aaneengesloten dagen met tussenliggende avond.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog