Terug

Management-basisvaardigheden

De beginnend manager of leidinggevende ontdekt dat er veel van hem/haar wordt verwacht.
De stap van ‘meewerkend voorman’ naar leidinggevende omvat vaak veel meer dan men denkt.
Het leren van hoe men de eigen werkzaamheden effectiever kan organiseren blijkt in de praktijk zeer waardevol te zijn. Het effectief aansturen van een groep mensen vergt veel van de motiverende en sturende capaciteiten. Steeds weer wordt men als leidinggevende geconfronteerd met verschillende situaties waarin er van men verwacht wordt dat men adequaat reageert.
Het onderkennen van de eigen punten die de manager nog verder moet ontwikkelen en hier gericht aan werken tijdens en na de training, blijkt stimulerend te werken.
Bestemd voor:Beginnende en jonge leidinggevenden, die zich verder willen bekwamen in de basisvaardigheden van het leidinggeven.
Doel:Het optimaliseren van management-basisvaardigheden om zo de effectiviteit als leidinggevende in de eigen praktijk te vergroten.
Trainingsonderwerpen:1. inzicht in eigen functioneren
2. persoonlijke sterkte-/zwakte-analyse
3. gezamenlijke verantwoordelijkheden
4. timemanagement
5. delegeren en coachen
6. motiveren en stimuleren
7. functioneren en beoordelen
8. omgaan met ‘moeilijke’ mensen
9. corrigeren en motiveren
10. excellent leidinggeven
11. crisis en conflict
Methode:In herkenbare praktijksituaties wordt de manager getraind in de basisvaardigheden van management. Dit bereikt men door het vergroten van het inzicht in zelf en anderen en het oefenen met situaties uit de eigen werkomgeving.
Men leert beter en effectiever om te gaan met lastige situaties. Via de praktijksituaties en de nabespreking van de video-opnamen leert de manager hoe hij effectiever leiding kan geven.
Men krijgt opdrachten mee voor de periode tussen de twee trainingsblokken. De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:2 x 2 dagen met 1 maand tussenruimte.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog