Terug

Het voeren van selectiegesprekken

Goede medewerkers zijn een van de belangrijkste factoren in het behalen van goede resultaten.
Het kiezen van de meest geschikte kandidaat is een lastige opgave. Het is daarom belangrijk om het selectie-interview zorgvuldig uit te stippelen.
De kandidaten proberen zich zo goed mogelijk te verkopen en daardoor ziet men niet altijd alle kwaliteiten van deze persoon. Men krijgt handvatten voor het ontdekken wat de sterke en zwakke kanten van de kandidaat zijn en of hij over de benodigde competenties beschikt. Door specifieke vragen te stellen en goed te observeren wat en hoe de kandidaat antwoordt kunt u een goed gefundeerde beslissing nemen. Na afloop van het interview is het belangrijk dat u een juist beeld heeft of de kandidaat past binnen uw organisatie.
Bestemd voor:Managers en leidinggevenden die mensen moeten selecteren voor verschillende functies binnen hun organisatie.
Doel:Het inzicht verschaffen in en het zich eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn om de meest geschikte kandidaat te selecteren.
Trainingsonderwerpen:1. de functieomschrijving
2. fasen van het selectiegesprek
3. objectief beoordelen
4. vraagstellingstechnieken
5. cv’s scannen en analyseren
6. competenties toetsen
7. praktijksituaties formuleren
8. de interviewthema’s
9. herkennen van de persoonlijkheid
10. omgaan met valkuilen selectiegesprek
11. meten motivatie voor de functie
12. werken met selectiechecklist
13. het selectierapport
14. het salaris
Methode:Door het voeren van selectiegesprekken leert men stapsgewijs de meest effectieve manier om een selectiegesprek te voeren. De nadruk ligt op de praktijk, die waar nodig door korte theoretische blokken aangevuld wordt. De video-opnamen van de selectiegesprekken hebben een belangrijke functie. De deelnemers leren hoe zij op een correcte manier de ware aard van de sollicitant ontdekken. Zij noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:1 dag + 1 avond (3 dagdelen).

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog