Terug

Het voeren van functioneringsgesprekken

Jaarlijks moeten de leidinggevenden functioneringsgesprekken voeren. Deze gesprekken maken deel uit van het personeelsbeleid. In een functioneringsgesprek spelen zowel de belangen van het bedrijf als van de werknemer een rol. In dit gesprek dient men de nadruk te leggen op de gelijkwaardigheid van de beide gesprekspartners en vooral te kijken naar de toekomst in plaats van het verleden.
Het blijkt in de praktijk dat een gerichte training het voeren van het functioneringsgesprek aanmerkelijk effectiever maakt. In de training maken de deelnemers zichzelf vertrouwd met het voeren van zon gesprek.
Daarnaast leren ze hoe ze gebruik kunnen maken van praktische checklists en formulieren. Deze dienen als leidraad en ondersteuning voor de leidinggevenden bij het voeren van de gesprekken. In het gesprek spreekt men een traject af, waarbinnen de medewerker werkt aan zijn specifieke aandachtspunten.
Bestemd voor:Leidinggevenden op verschillende niveaus.
Doel:Het aanreiken van praktische kennis en instrumenten voor het effectief uitvoeren van functioneringsgesprekken.
Trainingsonderwerpen:1. de voorbereiding
2. gespreksmodel
3. gespreksonderwerpen
4. geven en ontvangen van feedback
5. aandachtgevend gedrag
6. reflecteren van gevoel
7. omgaan met valkuilen
8. observeren en analyseren
9. luisteren en samenvatten
10. vraagstellingstechnieken
11. oplossingsgericht interviewen
12. competenties hanteren
13. gesprekssoorten
14. afronding en evaluatie
Methode:Aan de hand van praktijksituaties leren de deelnemers hun vaardigheden te verbeteren.
De video-opnamen werken verhelderend, omdat ze precies laten zien wat de sterke en de zwakke kanten van de trainee zijn. Zo krijgt iedere deelnemer een individueel advies voor
het verbeteren van zijn functioneringsgesprekken. De deelnemers noteren hun te ontwikkelen vaardigheden op hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Trainingsduur:1 x 2 aaneengesloten dagen.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog