Terug

Personal Power

In deze drukke tijden wordt er veel van ons gevergd. Alles moet aan hoge eisen voldoen en daarnaast wil men snel geholpen worden. De mensen worden steeds veeleisender en mondiger.
U wordt geacht op iedere vraag een antwoord te weten en voor ieder probleem een oplossing te hebben. Mensen zijn vaker geďrriteerd en uiten deze irritatie tegen ons.
De grote uitdaging voor de medewerkers is om in al deze situaties op de juiste manier te reageren door de persoon tevreden te stellen en zelf hun gevoel van eigenwaarde te behouden. Ook intern kunnen moeilijke situaties ontstaan, doordat sommige collega’s minder aardig in de omgang zijn; hoe gaan we daarmee om? In deze training leert men om zelfverzekerd en duidelijk te zijn in de communicatie. Men leert beter om te gaan met de eigen boosheid en die van anderen. Door grenzen te stellen en toch correct te zijn leert men meer grip te krijgen op zijn leven.
Bestemd voor:Alle medewerkers die contact hebben met interne en externe klanten.
Doel:Het leren gebruiken van de eigen kracht om meer en betere resultaten te boeken.
Inzicht krijgen in uw eigen blokkades en deze weten te hanteren. Het verbeteren van uw zelfbewustzijn, vitaliteit en groeimogelijkheden.
Trainingsonderwerpen:1. zelfinzicht
2. zelfbewustzijn
3. vergroten van het zelfvertrouwen
4. zelfacceptatie
5. assertiviteit
6. omgaan met conflictsituaties
7. omgaan met ‘moeilijke’ mensen
8. doen van beloftes
9. omgaan met kritiek
10. ontvangen en geven van complimenten
11. klachtenopvang
12. omgaan met emoties
13. stressmanagement
Methode:In herkenbare praktijksituaties wordt het zelfinzicht van de medewerker vergroot. Men leert beter en effectiever om te gaan met lastige situaties. De deelnemer noteert zijn/haar te ontwikkelen vaardigheden op een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. De training wordt geëvalueerd met de direct leidinggevende, waarbij ook tips voor het bewaken van de behaalde resultaten aan de orde komen.
Trainingsduur:2 aaneengesloten dagen met tussenliggende avond of 6 x 1/2 dag met 3 weken tussenruimte.

Ik wil graag meer informatie over deze training. Neem contact met mij op.

Terug | Omhoog